Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid

GAUZZ behandelt kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is gesteld, die functioneren op het niveau van een matig tot ernstige verstandelijke beperking en bij wie er sprake is van ernstige gedragsproblemen.

Het is een samenwerkingsverband tussen Psychiatrisch Centrum Multiversum (campus Amedeus Mortsel) en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (campus Gasthuisberg).

gauzz logo zorggroep multiversum gauzz